Българският отпор срещу сръбската пропаганда в Македония (до 1893 г.)

28/12/2016

Предна корица на една от книгите на Деспот Баджович
сп. Македонски преглед, год. XV, 1994, № 2. Трайкова, Весела. Сръбската пропаганда в Македония до 1893 г. и борбата срещу нея..., 21—47

    Още в прочутото "Начертание" на Гарашанин от 1844 г. се съдържат предпоставките за бъдещите сръбски агресивни намерения спрямо Македония. До Балканската криза от 1866-1869 г. обаче, от сръбска страна югозападните граници на българската нация не се подлагат на съмнение. 

 Едва през 60-те години постепенно кристализира схващането, че държавата има определи интереси в част от Македония...

Целият материал четете по-долу:

 

0 коментара:

Публикуване на коментар

...

 
Македонски научен институт | Macedonian Scientific Institute © 1923-2024