Представят най-новата книга за св. Климент Охридски в Македония

08/12/2016

Климент Охридски и началото на българската литература 

 1100 години от кончината на св. Климент Охридски 

(вместо предговор) 

    На 27 юли 916 г. завършва земния си път една от най-забележителните личности в културната и литературна история на България – епископ Климент, останал в историческата памет на българския народ като св. Климент Златният и св. Климент Учителят. 

 Завършва земният живот на първомайстора на българския литературен и книжовен език, на основателя на първата литературна школа в България, пръв епископ на България, първи светец на Българската православна църква, просиял по време на Първото българско царство. Като пряк следовник на светите братя Константин Философ - Кирил и Методий, именно Климент прехвърля мост между Моравската мисия на славянските апостоли и средновековна България, за да придаде европейски измерения на българската култура от края на IХ и началото на Х в. 

 Целта на този кратък очерк е да представи житейската и творческа биография на един голям книжовник, чието майсторство е оценено високо както от съвременниците му, така и от генерациите творци след него. Специално внимание ще бъде обърнато на ораторските и химнографските му творби, които го представят като талантлив средновековен поет и оратор-проповедник, поставил основите на християнската култура по българските земи. 

 В основата на тази книга лежи първият биографичен очерк за св. Климент Охридски, подготвен от мен преди повече от 10 години под научната редакция на проф. Донка Петканова. Сега предлагам на любознателния читател осъвременена, основно преработена и актуализирана картина на събитията от нашето Средновековие. 

 Проф. д.ф.н. Вася Велинова

0 коментара:

Публикуване на коментар

...

 
Македонски научен институт | Macedonian Scientific Institute © 1923-2024