МНИ на международна научна конференция в Корча, Албания

09/12/2016


ПРОГРАМА

за провеждане на международна научна конференция на тема:

Климент Охридски и неговото време

Корча, Р Албания

9 декември 2016 г.

Организатори:

Македонски научен институт

Университета в Корча, Р Албания

Български културен клуб – Скопие

Български македоно-одрински родолюбиви комитети

Българско сдружение на родовете от Македония

Дружество за българо-албанско приятелство


14.00 Откриване

Модератор: доц.  д.и.н.   Димо Чешмеджиев

14.15 Людмил Станчев, Р. България – „Европа и Европейският югоизток в края на IX и нач. на Х век”

14.30 Доц.  д.и.н.   Димо Чешмеджиев, Р. България – „Средновековният култ към св. Климент Охридски”;

14.45  Д-р Сокол Супараку – „Климент и Наум, двама светци само на славянския свят”

15.00    Проф. Konstantinos Giakoumis, Р. Албания –  „Западнобалканските елити и развитието на почитанието на славянските светци (ХVІІ–ХІХ в.)”

15.15 Д-р Калина Минчева, Р България – „Сведения за манастирите, основани от св. Климент Охридски и св. Наум Охридски”;

15.30  Доц. д-р Ралица Русева, Р. България – „Изображенията на св. Климент и св. Седмочисленици в Р. Албания”

15.45 – 16.00 Кафе-пауза

Модератор: доц. Д-р Ралица Русева

16.00   Докторант Любен Домозетски, Р. България – „Образът на св. Климент Охридски в средновековното балканско изкуство”

16.15 Доц. д-р Трендафил Кръстанов, Р. България – „Къде е епископията Величка на свети Климент и кой го е ръкоположил”

16.30 Д-р Анила Сарачи (Мадже), Р. Албания – „Някои бележки за етимологията на Девол (една от резиденциите на Св. Климент)”

16.45 Д-р Арсинела Муша (Джара), Р. Албания –„Славянската топонимия в село Бобощица”

17.00 Гл. ас. д-р Янко Христов, Р. България – „Медицински познания и практики и ролята на клира за справянето със здравословните проблеми по времето на св. Климент Охридски”

17.15  Васко Цветковски, Р. Македония – „Славянските решения на философските определения в преводите на „Corpus Areopagiticum“ от Исаия Серски

17.30 Гл. ас. д-р Надежда Николова, Р. България – „Лексикални особености в новобългарските текстове от произведенията на Климент Охридски”  

17.45  Даниела Стойка, Р. Албания – „Lexical and Semantic Concordances between the Phraseological Units Referring to the Semantic Field of Death and Dying in Albanian and Aromanian”

18.00–18.30 Дискусия

18.00 – Закриване

0 коментара:

Публикуване на коментар

...

 
Македонски научен институт | Macedonian Scientific Institute © 1923-2024