За българското малцинство в Гърция

03/01/2017

сп. "Македонски преглед", год. ХXXIX, 2016, кн. 3, Влахов, К. Българското малцинство в Гърция - обект на постоянна дискриминация и преследване..., 147 - 151

      Много непредубедени граждани в двете съседни страни – Р България и Р Гърция, оценяват отношенията между тях критично, защото не са на равнището на съвременните изисквания и примерите, които демонстрира пред нас Европа. Индикации за това има достатъчно, защото тук покритата с пепел жарава на взаимното подозрение, недоверие и омраза все още тлее. Не е необходимо да се разпростираме към далечното минало, когато славянските племена са стигнали до планината Тайгет в Пелопонес, или след превземането на Цариград от мюсюлманите през 1453 година, когато турският султан признава византийския патриарх Генадиос Схолариос за църковен глава на всички православни християни, с което се поставя началото на жестокото духовно робство над българите. 

 Поради значително по-късното освобождение (през 1878 г.) на България в сравнение със съседите ѝ, съюзяването още през Средновековието на сърбите с византийците срещу най-многобройната народност на Балканите – българите, и поради други причини, България губи всички войни през 20 век...

Целият материал четете по-долу:

 

0 коментара:

Публикуване на коментар

...

 
Македонски научен институт | Macedonian Scientific Institute © 1923-2024