Езикът на Райко Жинзифов

24/02/2017

Стоян Жерев. Езикът на Райко Жинзифов. София, 1979.

      Днес никой не мисли, че в историята на българския книжовен език имат значение само книжовници и писатели от ранга на Паисий и Софроний, на П. Берон, на Л. Каравелов и Хр. Ботев, на П.Р. Славейков и Ив. Вазов. 

Така както те, представяйки върховете на нашата възрожденска литература, не я изчерпват напълно, така също, представяйки върховните постижения в растежа на книжовния език, не изчерпват и неговата история. 

Историята на съвременния български книжовен език е значително по-богата, тя е съзиждана с вдъхновената творческа дан и на редица други заслужили книжовници, между които видно място си е извоювал Райко Жинзифов...

Целият материал четете по-долу:

0 коментара:

Публикуване на коментар

...

 
Македонски научен институт | Macedonian Scientific Institute © 1923-2024