Десетки българи от ВМРО и Революционна Народна България лежат в югославски затвор

23/03/2017

МАКЕДОНИЯ В АРХИВИТЕ НА ЦРУ 

 Доц. д-р Христо Милков 

 Доц. д-р Христо Милков е завършил история в СУ „Св. Климент Охридски”. Работи в Института за исторически изследвания – БАН. Публикувал е 7 монографии, над 100 научни студии и статии. Основните му области на научни интереси са: френска история от Първата световна война до наши дни; българска съвременна история; митология и пропаганда; образите на световните водачи в европейската радиопропаганда по време на Втората световна война; ролята на личността в историята и др. Една от дейностите, с които се занимава постоянно са публикации на документи. Хр. Милков е потомък на една от най-старите резбарски фамилии (Фръчковски) от Галичко-Реканската школа. Издирва материали и има редица публикации, свързани с историята на рода му. Участва в проекти и инициативи на Македонския научен институт. 

 На вниманието на читателите ще представим документи от електронната читалня на Централното разузнавателно управление (ЦРУ), обединени под общата тема „Македония”. Всички те са преминали 65-годишния срок за разсекретяване, но отскоро са „качени” на сайта на ЦРУ. Обнародването им ще даде възможност както на специалистите, така и на любителите на историята да се докоснат до една доскоро оградена с „бодлива тел” територия. С редки изключения всички са информационни доклади. В тях няма посочен нито автор, нито съставител на документа, нито кодово име. В не малко от тях има коментари. Прави впечатление, че повечето дати, голяма част от коментарите и всички резюмета са плътно почернени. Документите дават възможност да се разгледат процесите в Македония в буквалния смисъл ден по ден и час по час. Те разкриват важни събития, свързани със съпротивителното движение на българите, като са посочени неговите идеи, структури и форми, широката опора сред населението и най-вече сред интелигенцията. Тези доклади съдържат категорични свидетелства за българския характер на Македония и за силното влияние на ВМРО. 

Многобройни са документите за революционната организация, които обхващат нейното развитие още отпреди 1928 до 1953 година и го проследяват в един широк и разнообразен международен и вътрешен контекст. С особена задълбоченост се отличават обобщаващите доклади за Македония, които анализират икономическото, политическото и стопанското й развитие, както и политическата пропаганда в нея. Разбира се, не всичко в тези доклади е еднозначно и безспорно. Има противоречия както в рамките на един и същ документ, така и между различни документи. Например водачът на ВМРО Иван Михайлов е определян като „бивш”, което не отговаря на истината. В един и същ момент според едни доклади, се съобщава, че той е убит в сражение от българските сили за сигурност, а според други е в Италия. 

 Архивите са групирани по тематичен и хронологичен признак. Докладите не са дълги, рядко надхвърлят 3 страници. Разделени са на кратки параграфи. Поради това, че често има противоречия в названията на един и същ топоним, като например град Скопие, даван и като „Скоплие”, Гевгели, е споменаван като „Джевджели”, „Джевджелия” и пр., река Черна, се среща и като „Црна”, се възприе принципа на осъвременяване на транскрипцията. Запазен е оригиналният вид на документите. С квадратни скоби и многоточие са отбелязани заличените части от документите, като датите на съставяне и коментарите. След всяко заглавие отново в квадратни скоби е включена датата на разпространение. В края на документите са представени оригиналните заглавия и изходните им данни. Преводът е направен от автора на публикацията Христо Милков. 

  * * *

В следващия информационен доклад със заглавие „Съпротивителните организации в Югославия” [7 януари 1952] се съдържат кратки сведения за броя на затворените лица в Сараевския затвор, принадлежащи към Омладинската Кралска организация (ОКО), Революционна Народна България (РНБ), Гюзея, организация на югославските мюсюлмани; Демократи шиптъри, Тева, организация на албански бежанци в Югославия, и ВМРО. 

Информационен доклад 

Страна: Югославия 
Предмет: Съпротивителните организации в Югославия 
Дата на разпространение: 7 януари 1952 

1. През 1950 около 1500 мюсюлмани студенти и около 400 до 500 мюсюлмани студентки са били задържани в затвора в Сараево като членове на организацията Млади Мюсюлмани (Мюсюлманска младежка организация), която има за цел да събори настоящия режим в Югославия. 
2. В ранната 1951 в затвора в Скопие имаше лица, които бяха затворени като членове на следните организации: 

а/ Омладинска Кралска организация (ОКО; Роялистка младежка организация); 
б/ Революционна Народна България (РНБ); Българска националистическа революционна организация; 
в/ Гюзея, организация на югославските мюсюлмани, която има за цел да събори комунистическия режим; 
г/ Демократи шиптъри, организация на югославските албанци; 
д/ Тева, организация на албански бежанци в Югославия, която е подкрепяна от някой си Тева, министър по време на царуването на Крал Зогу, сега установил се в Италия; и 
е/ Вътрешна Македонска революционна организация (ВМРО). 

RESISTANCE ORGANIZATIONS IN YUGOSLAVIA 
https://www.cia.gov/library/readingroom/document/cia-rdp82-00457r009600280004-6

0 коментара:

Публикуване на коментар

...

 
Македонски научен институт | Macedonian Scientific Institute © 1923-2024