Излезе кн. 4 за 2016 г. на сп. "Македонски преглед"

02/04/2017

СЪДЪРЖАНИЕ 

Македонски преглед, бр. 4, 2016 г. 

1. Д-р Горан Благоев Българската патриаршия и църковният проблем в Република Македония – срещи и разминаване след 1989 г. ..., 7 
2. Goran Blagoev, PhD Bulgarian Patriarchate and Church problem in the Republic of Macedonia – meetings and talking at cross-purposes after 1989..., 25 
3. Доц. д-р Иван Петров Българската армия в боевете за Битоля (октомври – ноември 1916) ..., 43 Проф. д-р Веселин Янчев Земеделската власт, армията и ВМРО (декември 1922 – януари 1923)..., 51 
4. Маргарет Поппетрова Френски становища за Македонския въпрос 1919–1939..., 71 
Ас. д-р Иван Винаров Парламентарните избори и стабилността на политическата система в Република Македония..., 91 
5. Д-р Георги Тренчев Учителят Даме Груев..., 113 
6. Докторант Ангел Златков Заложничеството на Даме Груев при сърбоманския войвода Мицко Кръстев..., 121 

ДОКУМЕНТИ И МАТЕРИАЛИ

7. Докторант Елена Александрова Фотодокументален архив на костурския войвода подпоручик Иван Попов..., 137
8. Мила Кръстева 145 г. от рождението на полк. Борис Дрангов..., 143 

РЕЦЕНЗИИ И ОТЗИВИ

9. Николай Поппетров Славов, Сл. ВМОРО от Илинден до Балканската война (1903–1912). С., Македонски научен институт, 2016, 348 с. с ил. ISBN 978-954-8187-97-8..., 145 
10. Д-р Георги Н. Георгиев Джонев, Анг. Погромът в Босилеградско 15–16 май 1917 г. Изд. „Фабер“ – В. Търново. Кюстендил, 2016, 92 с., с ил. ISBN 978-619-00-0444-8..., 149 
11. Проф. д.ист.н. Трендафил Митев Хаджийски, Ив. Второто българско управление във Вардарска Македония (април 1941 – септември 1944). Дупница, 2016, 939 с. с ил....,152 

ВЕСТИ 

1100 ГОДИНИ ОТ УСПЕНИЕТО НА СВЕТИ КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ 

12. Маргарита Цачева, доц. д.ист.н. Димо Чешмеджиев Научно-изследователско и поклонническо пътуване в Р Македония, Р Албания и Р Гърция (8–11 декември 2016)..., 157 
13. Доц. д.ист.н. Димо Чешмеджиев Международна научна конференция „Свети Климент Охридски и неговото време“ в Университета „Фан Ноли“ – Корча, Р Албания, 9 декември 2016 г...., 164 

0 коментара:

Публикуване на коментар

...

 
Македонски научен институт | Macedonian Scientific Institute © 1923-2024