За историята на българите мохамедани

31/03/2017

сп. "Македонски преглед", год. ХXXII, 2009, кн. 4, Петров, Петър. Българите мохамедани (помаци) нямат своя самостоятелна история...., .

  Интересът към българите мохамедани (помаци) през последните четири десетилетия и особено от десетина години насам нарасна неимоверно много. Този интерес е обясним — в съдбата на тази част от нашия народ като във фокус е събрана цялата трагедия на българите по време на петвековната ни подробска история, а последиците от това не са преодолени и до ден днешен. 

 За съжаление една част от написаните съчинения си поставят за цел да отрекат българския произход на тази общност, целят да я откъснат и дори да я противопоставят на останалите българи: с други думи — служат на ярко изразена антибългарска политика. 

 Нароиха се „теории“, че това са потомци на турци, юруци, кумани, араби и т. н. Към този род литература трябва да бъде причислено и „съчинението“ на Хюсеин Мехмед*...

Целият материал четете по-долу:

0 коментара:

Публикуване на коментар

...

 
Македонски научен институт | Macedonian Scientific Institute © 1923-2024