Книги за ползване от библиотеката на МНИ

24/05/2017

   В чест на празника „Св. Св. Кирил и Методий” библиотеката на МНИ обнародва списък с книги за ползване 


 Една от приоритетните задачи на възстановения през 1990 г. Македонски научен институт бе да попълни библиотечния си фонд с ценни изследвания, документални издания, албуми, вестници, списания и архивни материали, свързани с Македония. Задачата се оказа трудна защото през лятото на 1947 г., наред с 1331 етнографски предмети, в НР Македония се изпращат и 3966 уникални книги от библиотеката на МНИ.

 Към Скопие отпътуват и ръкописи на заслужили дейци, архиви на отделни братства, както и на Македонския научен институт. Мотивът на ръководителите в НР Македония, че тази библиотека е неправилно „да стои слабо или никак неизползвана в София, докато научните работници на Македония много се мъчат в дирене на изворен материал, за библиографски упътвания в изработване на македонската история и културно развитие”. Независимо от отпътуването на стотици български и чуждестранни книги „мъките” на научните работници в НР Македония не са престанали. Напротив! 

Вероятно са се засилили, защото независимо от внимателно селектираните тогава издания, българският характер на областта от векове е неоспорима – историческа истина, която вечно не може да се прикрива или фалшифицира. Особено чрез новия дигитален свят и обмяна на информация. Тя не може да бъде и друга, защото статистиките, вкл. и чуждестранните, както и повечето извори са безпрекословни – в Македония има българи и други народности, но няма „македонци”. 

 За радост на научната общност и любознателната аудитория библиотеката на МНИ започва отново да работи активно с читатели. На всебългарския празник „Св. Кв. Кирил и Методий” – ден на славянската писменост и култура, обнародваме част от електронен списък с книги, които могат да се ползват. 

Сърдечна благодарност заслужават издатели, автори, читатели и приятели на МНИ, предоставили безвъзмездно ценни издания на библиотеката му, както и на екипа – доц. д-р Стоян Германов, Елена Бугарчева, д-р Сия Никифорова и докторант Владимир Митов, обработващ книжното богатство на Института. 

От ръководството на МНИ

0 коментара:

Публикуване на коментар

...

 
Македонски научен институт | Macedonian Scientific Institute © 1923-2024