Борис Дрангов - живот и дела

22/05/2017

Из книгата на проф. д.и.н. Тодор Петров 

 „Борис Дрангов. Живот и дела” 

С., 2017, 160 стр.

 Има личности в българската история, за които никога не е достатъчно да се пише и говори. Достойно място сред тях заема полковник Борис Стоянов Дрангов – виден български военачалник и възпитател, военен теоретик, преподавател и изследовател, психолог, писател и публицист. Той е и един от дейците на македоно-одринското освободително движение, участник в Илинденско-Преображенското въстание от 1903 г., в двете Балкански войни от 1912–1913 г. и в Първата световна война 1915–1918 г., който загива за свободата на Македония и за обединението на отечеството. 

За неговия жизнен път и дейност като офицер – командир, педагог, преподавател, писател и историк, за военнотеоретичното му наследство, вече съществуват изследвания и публикации.Издадени са също спомени, посветени на полковник Дрангов, а също различни документални свидетелства, свързани с неговата личност. Независимо от направените проучвания обаче и досега все още не е написана цялостна научна биография за жизнения път и дейността на Борис Дрангов, а изследователите на неговия живот и дело продължават да са в дълг към големия български патриот. 

 Незначителен е и броят на публикациите, посветени на дейността му за освобождението на Македония и за участието му в националноосвободителното движение на българите от Македония и Одринска Тракия. Участието му във войните за обединение на отечеството (1912–1918 г.) също е напълно неизследвано и забулено в неизвестност и все още представлява terra incognita за българската история. 

  Затова и целта на настоящия биографичен очерк е да се осветли в максимална степен ролята и участието на полковник Борис Дрангов в освободителните борби на македонските и тракийските българи, водени в края на ХІХ и началото на ХХ век, дейността му за освобождението на Македония и обединението на отечеството, участието му във войните от 1912–1918 година, а не на последно място и неговата роля и място в българската армия като командир и военачалник, като преподавател и възпитател, като организатор, военен теоретик, изследовател и публицист.

СЪДЪРЖАНИЕ


Предговор................................................................................................. 5
Родно място и юношески години........................................................... 7
Юнкер във Военното училище ..............................................................  12
Начални стъпки в офицерската кариера............................................. 18
Първи досег с освободителното движение......................................... 27
Комита в Македония.............................................................................. 36
В Генералщабната академия................................................................. 41
Преподавател на бъдещи офицери........................................................ 50
Отново в редиците на освободителното движение.......................... 59
Участник в балканските войни 1912-1913 г........................................ 64
В търсене на истината......................................................................... 75
Дружинен командир................................................................................ 80
Начело на 5-и пехотен македонски полк.............................................. 84
Началник на Школата за запасни подпоручици.................................. 98
На Северния фронт................................................................................ 113
Завръщане в Македония.......................................................................... 128
Последна почит....................................................................................... 141
Дрангов в народната памет       146

0 коментара:

Публикуване на коментар

...

 
Македонски научен институт | Macedonian Scientific Institute © 1923-2024