Революцията в душите на младотурците

07/08/2017

Ниязи ефенди
Сн. Уикипедия
Революцията в душите

Разговор с Ниязи ефенди

...Но как стана преломът в душата на Ниязи ефенди, от когото българското население в Ресен и околията не знае по-голям мъчител и гонител? Ниязи ефенди, това е най-големият враг на българите почти до дохождането на Рефик бей за бинбашия в Ресен. Наскоро след неговото дохождане, у Ниязи започва една чувствителна промяна...

Ниязи бег заявява: 

Досега ви преследвах, защото смятах, че вие сте причината за всички нещастия в страната. След като се убедих, че се мамя в това и че злото е в стария режим, а спасението в нашето братство, аз започнах борба против режима, а вам подавам искрено ръка за братска работа.
А един от тукашните юзбашии, като обливал със сълзи полите на един българин в едно смесено българо-турско събрание, направил по следния начин своята изповед: 

- Братя и сестри, досега ви преследвах, защото няколко развалени паши така ни заповядаха. Тези хора днес са изгонени. Да забравим миналото и нека занапред да живее братството и свободата. 

По същия начин дал обяснения за миналите си грехове и султанът. Той бил заблуден от подли паши. 

Във всичко това има нещо дивно и чудно и дори, за западните хора невероятно. Но такива са фактите и ние сме длъжни да ги зарегистрираме. 

Целият материал четете по-долу:

0 коментара:

Публикуване на коментар

...

 
Македонски научен институт | Macedonian Scientific Institute © 1923-2024