Възпоменание за Тодор Александров

30/08/2017

 сп. Македонски преглед, год. XXVII, 2004, № 3. Тюлеков, Д. Юбилейно възпоменание за Тодор Александров..., 25 - 56.

   Върху лобното място на Тодор Александров в Пирин планина дълго време стои възпоменателна плоча с впечатляващи думи. Множеството фотографии, изобразяващи сплотеността на три поколения, застинали под обричащия девиз „През Голгота към независима Македония“ са автентични документи за народната признателност към личността на Александров и за надеждата в успеха на изградената от него конспиративна организация.

 Скоро хилядният човешки поток към паметните места на революционната народна институция, нямаща аналог в междувоенната европейска история секва окончателно. След 19 май 1934 г. плочата в м. Равна бука и надгробните паметници на Т. Александров, Панзо Зафиров от с. Свети Николе, Щипско и Иван Параспуров от гр. Щип и на Симеон Евтимов от с. Емборе, Кайлярско са обект на особено внимание. 

   Македонският пантеон е направо „трън в очите“ на новите власти след 9 септември 1944 г. Знаците на родолюбиво благоволение и християнски вечен покой са унищожени...

Целият материал четете по-долу:

 

0 коментара:

Публикуване на коментар

...

 
Македонски научен институт | Macedonian Scientific Institute © 1923-2024