Нови факти за българската архитектура в Македония

20/09/2017

сп. Македонски преглед, год. XXIII, 2000, № 3. Чилингиров, Ас. Едно строително ателие от югозападната част на Балканския полуостров през първата трета на XIX век..., 117–126.

...При проучванията ми на архива на Зографския манастир в Света гора през 1981 година можах да открия и да заснема и изследвам един от най-важните документи за историята на българската възрожденска архитектура: сметководната книга за строежа на съборната черква “Св. Георги” в Зографския манастир, изградена през първите години на ХIX в., където подробно са отбелязани както всички дарения за строежа, така и всички разходи по него, включително употребените материали за строежа, надниците на майсторите и общите работници, поименно и за отделните фази на строежа, а така също тяхната храна и напитки - видове, количество и стойност. 

 Тези строители са представители на три поколения от един род, участващи заедно и едновременно на строежа на Зографската черква: майстор Йоан (Ян), синовете му Тома, Димо, Павел и Ян, както и внуците му Георги и двама Томовци... 

 Целият материал четете по-долу:

 

0 коментара:

Публикуване на коментар

...

 
Македонски научен институт | Macedonian Scientific Institute © 1923-2024