Избухване на българо-албанското въстание през 1913 г.

06/09/2017

Предистория и планиране на българо-албанското въстание от 1913 г. 

Гл.ас. д-р Георги Н. Георгиев

Израз на идеята за политическо и военно сътрудничество между националноосвободителните движения на българи и албанци, съвместното въстание на двете народности против сръбския режим в Македония през 1913 г. има дълга, сложна и поучителна предистория. 

При изготвянето на първите планове за настъпателна война срещу Османската империя 1908 г. напр. тази идея вече е кристализирала дотам, че българските военни специалисти съвсем определено разглеждат албанския фактор като най-подходящия и даже безалтернативен съюзник в борбата за освобождение на македонските и тракийските българи. 

Това мнение се споделя в една или друга степен, с различни нюанси и уговорки от немалко български дипломати, общественици и дейци на Вътрешната македоно-одринска революционна организация ВМОРО. От подобни мисли се изкушава и цар Фердинанд, не на последно място заради династичните си амбиции, свързани с бъдещета албанска корона...

 Целият материал четете по-долу:

 

0 коментара:

Публикуване на коментар

...

 
Македонски научен институт | Macedonian Scientific Institute © 1923-2024