Езикът на българите в едно албанско село

08/09/2017

Изглед към с. Бобощица
Сн. Wikimapia
сп. Македонски преглед, год. XXXIV, 2011, № 3. Антонова - Василева, Лучия. Документи на езика на с. Бобощица, Корчанско (РАлбания)… 113 - 124.

„...по частен ред с радост узнах, че многоуважаемият проф. Андре Мазон... е бил в селото Бобощица... С нетърпение ще чакаме проф. Мазон да публикува намерените материали...” 

(Милетич 1933, 30) 

С тези думи Л. Милетич завършва своята публикация по повод на откритите през миналия век документи и сведения за диалекта на българите от с. Бобощица – уникален говор, съхранил широкият изговор на ятовата гласна, назализмът и още редица други архаични особености – доказателство за единството на българския език и неговата непосредствена връзка със старобългарски (вж. по-подробно Mazon:1923; 1936; Снегаров 1933; Милетич 1936). 

Наблюденията на редица автори показват, че този диалект продължава своя живот и в наши дни, макар че при опожаряване на селището в размирици след Втората световна война голяма част от изконните му жители се изселват в гр. Корча и в други селища в Албания...

Целият материал четете по-долу:

Целият материал четете по-долу:

 

0 коментара:

Публикуване на коментар

...

 
Македонски научен институт | Macedonian Scientific Institute © 1923-2024