Героите на Кресненско-Разложкото въстание

05/10/2017

Значка "100 години Кресненско-разложко въстание 
1878-1978 г."
сп. Македонски преглед, год. XXVI, 2001, № 3. Тасев, Хр. Участие на местното население в Кресненско-Разложкото въстание … 63 - 74.

В Кресненско-Разложкото въстание местното население участва масово и активно. Това показва цялата документация на въстанието. Ако не се вземе под внимание този факт, не би могло да се разбере характера, цедите и задачите на Кресненско-Разложкото въстание Едно противоположно становище променя изцяло статута на въстанието. Всички автори отчитат този факт, но в регионален план този въпрос не е достатъчно проучен. 

Среднострумската област се оказа най-подходящ район за един въоръжен протест срещу решенията на Берлинския конгрес. Това обстоятелство се отчита на съвещанието, проведено на 8.IX.1878 г. в Рилския манастир от Натанаил Охридски с дейците на вътрешността и в присъствието на руските губернатори на Кюстендил и Горна Джумая (дн. Благоевград). То се потвърждава и на воеводското съвещание в края на същия месец в Г. Джумая...

 Целия материал четете по-долу: 

0 коментара:

Публикуване на коментар

...

 
Македонски научен институт | Macedonian Scientific Institute © 1923-2024