Учени от Македонския научен институт за българите в Албания

15/10/2017

Снимка от откриването на новата учебна година в
българското училище "Христо Ботев" в Тирана, Албания
Сн. "Просперитет Голо бърдо" (www.prosperitetgolloborda.org)
Позиция на учени от Македонския научен институт относно признаването на българско малцинство в Република Албания  

 На 13 октомври 2017 г. парламентът на Албания прие „Закон за националните малцинства в Република Албания”. Законът беше подкрепен от 102 депутати, 10 се въздържаха, а 1 гласува против. С гласуването на този закон беше изпълнен един от ангажиментите на Албания към редица международни организации и международни договори, от които страната е част или кандидатства за присъединяване. С приемането на закона отпадат различията в юридическия статут на отделните етнически групи и всички те влизат в категорията „национални малцинства”. Процесът на подготовка и приемане на закона продължи една година. С оглед на интересите на българската общност в Албания, за която не беше предвидено получаването на официален статут на малцинство в различните редакции на проектозакона, основният пробив беше осъществен през месец октомври. 

На свое заседание, проведено на 10 октомври, Парламентарната комисия по законодателните въпроси, публичната администрация и правата на човека добави в член 3, точка 2, в която се изброяват малцинствата в Албания, и думата „българи”. 

По този начин, започналите през 1913 г. опити за получаването на юридически статут на българите в Албания, бяха увенчани с успех. 

За постигането на този резултат заслуга има добре координираната и настойчива българска политика, която използва всички възможни ресурси, за да се реализира една вековна цел. Своята важна роля изиграха сдруженията и най-активните представители на българите в Албания, българските евродепутати, българските институции, ангажирани пряко или косвено за осъществяване на външнополитическата дейност на страната, български партии и неправителствени организации, учени и отделни граждани. 

Именно заради добрата координация и участието на всички ключови организации и отделни фигури, беше реализирана тази стратегическа цел на българската политика.

 В тази връзка трябва да се отбележи и ролята на Македонския научен институт, който със своята експертиза подпомогна процеса и осигури голяма част от научната аргументация на българската политическа и дипломатическа активност. Така например, на заседанието на Парламентарната комисия по законодателните въпроси, проведено на 3 октомври т.г., представителят на Дружеството за албанско-българско приятелство успешно защити искането за включването на българско малцинство в разпоредбите на проектозакона, именно въз основа на аргументите, изработени от МНИ 


 Координираните и съвместни действия на българските институции трябва да продължат, за да подпомогнат ефективното използване и прилагане на правата, признати от албанската държава посредством този закон. Нужно е активната помощ от страна на българските институции и организации да продължи, особено за утвърждаването на българския език и култура сред българските общности в Албания. Македонският научен институт ще продължи да съдейства за реализирането на активна българска политика в подкрепа на българите в Албания и за развиването на добрите връзки между нашите страни.

0 коментара:

Публикуване на коментар

...

 
Македонски научен институт | Macedonian Scientific Institute © 1923-2024