Димитър Миладинов (1810 - 1862)

24/10/2017

Димитър Миладинов
(1810-1862)
Димитър Миладинов

Трагедията на един бележит възрожденец

Из: Михаил Арнаудов - Дела и завети на бележити българи. С. 1969, с. 207 - 216

Биографията на Димитър Миладинов, големия родолюбец и страдалец за национални правдини, остава все още тъмна в някои най-съществени точки. Макар и да разполагаме с не малко сигурни вести в спомените на ученика и последователя му Кузман Шапкарев и в други документи на епохата, липсва ни главната опора за по-пълна характеристика на великия син на Македония - богатата му преписка с голям брой дейци на българското възраждане. 

Тази преписка, с нейните стотици и стотици писма до близки и далечни приятели и сподвижници, между които се броят и руски учени и публицисти, е пропаднала безвестно или остава може би още скрита в турските държавни архиви, гдето е била прибрана при арестуването и съденето на братята Димитър и Константин Миладинови като опасни смутители на държавната сигурност...

Целият материал четете по-долу:

0 коментара:

Публикуване на коментар

...

 
Македонски научен институт | Macedonian Scientific Institute © 1923-2024