Един малко познат район на Егейска Македония

25/10/2017

Изглед към Гумендже, началото на ХХ в. 
Източник: Уикипедия
сп. Македонски преглед, год. V, 1930, № 2. Шалдев, Хр. Гумендже..., 41—56.

В областта Боймѝя има до 31 села. В административно отношение те не образуваха една околия. Противно на орографията ѝ, селата на Боймѝя според новото административно турско деление от втората половина на миналия век спадаха към две околии: Енидже-Вардарската и Гевгелийската, като последната заемаше само 6 села — Дъбово, Горгопик, Боймица, Древено, Извор и Купа. Селата, които спадаха в Енидже-Вардарската околия, образуваха отделна нахия и се управляваха от мюдурин.

 Въпреки изкуственото деление на боимските села, жителите им поради орографически причини се чувствуваха като части от една административна единица с пазарен център Гумендже. 

През 1912/13 г., когато по-голямата част от Боймѝя бе окупирана от българските войски, бившата турска нахия бе въздигната в околия с център Гумендже. След настаняването на гърците в Боймѝя тя също образува самостойна околия с център Гумендже.

Целият материал четете по-долу:

 

Сканирано и обработено от "Книги за Македония"

0 коментара:

Публикуване на коментар

...

 
Македонски научен институт | Macedonian Scientific Institute © 1923-2024