Нелегалната дейност в Македония: ВМРО срещу андартите

11/11/2017

сп. "Македонски преглед", г. ХХХ, 2007, № 2. Арбаке, В. Нелегалната дейност в Македония под османска власт: Сравнение между гръцките и българските организации … 97 - 106

След Илинденско-Преображенското въстание настъпват различни промени в идеен, организационен и тактически план в националноосвободителното движение в Македония.

Появяват се нови идеи, възраждат се някои стари виждания, които дотогава не са избуяли на повърхността. Промени претърпяват и организации на гръцките и сръбските пропаганди.

До Балканските войни, българското движение в Македония е било различно от гръцкото и сръбското, защото си поставя по-амбициозни политически и социални цели. По размер и спектър на влияние не е имало гръцка организация, която да е сравнима с ВМОРО...

Целият материал четете по-долу:

 

0 коментара:

Публикуване на коментар

...

 
Македонски научен институт | Macedonian Scientific Institute © 1923-2024