Областта Боймия

09/12/2017

И зглед към част от село Мързенци в областта Боймия
сп. "Македонски преглед", г. VI, 1930, кн. 1. Шалдев, Хр. Областта Боймия в Югозападна Македония..., 49—82

Македония е страна с твърде разнообразна повърхнина. Многобройните планини и техните клонове, които се простират в разни посоки, както и многобройните реки с притоците си, като тия на Вардар, Струма, Места, Бистрица и Черни-Дрин, правят повръхнината на Македония твърде разнообразна, разпокъсана и я разделят на множество подобласти, всяка от които носи свое име. 

Броят на тези подобласти в Македония достига до 50. Една от тези е и нашата Боймѝя, за която става дума по-долу и която се включва между Поглед и Гандач — два мощни клона на Паяк планина...

Целият материал четете по-долу:

 

0 коментара:

Публикуване на коментар

...

 
Македонски научен институт | Macedonian Scientific Institute © 1923-2024