Българската власт прави Галичник град

05/12/2017

Снимка на галичанки в народни носии, краят на
август 1916 г.

Сн. Георги Трайчев
сп. "Македонски преглед", г. II, 1926, кн. 2. Милетич, Л. Женската носия в Галичник /Дебърско/..., 103—106

На 20 август 1916 г. бях в Галичник, известно българско голямо село, недалеч от славния Бигорски манастир "Свети Иван", от гдето и бях пристигнал. 

Тъкмо що бе тогава Галичник официално провъзгласен за "град", та се намираше в разгара на всеобщ "ремонт" на главните улици под настойчивото ръководство на известния иконописец г. Апостол Христов, родом от Галичник,тогава околийски началник. 

С негово съдействие аз намерих в Галичник широко гостоприемство и можах за кратко време много нещо да узная и за миналото на тоя край...

 Целият материал четете по-долу:

 

0 коментара:

Публикуване на коментар

...

 
Македонски научен институт | Macedonian Scientific Institute © 1923-2024