Славяните в древността

02/12/2017

сп. "Македонски преглед", г. II, 1926, кн. 2, Милетич, Л. Животът и характерът на славяните в древността..., 5875

Мъчно е спокойно да се говори за днешното културно и политически разделено славянство. То копнее за едно по-щастливо бъдеще, виждайки го преди всичко в едно културно единение, ала без пълна увереност, че то е вече назряло и дори, че е възможно. 

Хората на науката търсят доводи за тая възможност и в миналото на славянството, в историческия факт, че в древността е имало обединено славянство...

 Целият материал четете по-долу:

 

0 коментара:

Публикуване на коментар

...

 
Македонски научен институт | Macedonian Scientific Institute © 1923-2024