Народен календар, обреди и обичаи от с. Смилево

18/12/2017

Снимка на семейство от Смилево, Битолско,
между 1908 - 1912 г.
Сн. Уикипедия
сп. "Македонски преглед", г. VI, 1931, кн. 4, Ел. Георгиева, Народен календар от село Смилево (Битолско). Oбичaи, oбреди и песни... 70 - 92

На северозапад, 6 часа далече от гр. Битоля при разклоненията на Бигла планина се намира село Смилево. То е заселено преди 160—170 години, a до тогава е било гъста гора, притежание на някой си турски бег. 
Жителите му са от миячко произхождение. С името мияци, както е известно, се означава онова българско население, което живее в Река и околността му. Следователно, смилевчани са от ония краища. 

И действително те са преселници от реканските села: Галичник, Лазарополе, Тресонче и др. Доказателствата за това са много: език, нрави, обичаи, a също и еднаквите фамилни имена, които са запазени и до днес в Смилево и гореизброените села...

Целият материал четете по-долу:

 


Любезно предоставено от "Книги за Македония"

0 коментара:

Публикуване на коментар

...

 
Македонски научен институт | Macedonian Scientific Institute © 1923-2024