155 години от рождението на акад. Милетич

01/01/2018

155 години от рождението на акад. Любомир Милетич

"Ученици и другари разказват, че в последния си час Любомир Милетич промълвил: „За България искам аз, искам... добро.“ Дори и думите му да не са били такива, дори този голям българин, наречен „стълб на българската наука и родолюбие“, да не е казал нищо в последния си час, с цялото свое дело той винаги е доказвал, че мисли и ратува за България.

 Вършил го е в качеството си на най-голям български славист, авторитетен учен филолог, уважаван пръв специалист по българската история, радетел за българската наука и култура и като пламенен патриот, който е отдавал себе си за освобождението на всички краища на своята родина, за защита на нейните права пред света. Защото с книги, статии, студии и рецензии, с пламенни сказки и лекции, с пътувания из Европа, които използва за нови разяснения, той през целия си живот е служил на своята България.

Общата оценка на близките му другари, съмишленици, колеги, а и на цялата общественост е, че той е един от малцината „мъдри народни наставници“ в първите десетилетия на младата българска държава, на младата българска наука..."

Откъс от статията на проф. д.ф.н. Вл. Мурдаров "Любомир Милетич и Македонският научен институт", публикувана в кн. 2 за 2017 г. на списание "Македонски преглед".

0 коментара:

Публикуване на коментар

...

 
Македонски научен институт | Macedonian Scientific Institute © 1923-2024