В началото на ХХ в.: Българите в Солун имали девет църкви

27/01/2018

Български параклис в Солун
сн. solunbg.org
сп. "Македонски преглед", г. ХVIII, 1995, кн.2. Кампасакалис, Д. Църквите на българската община в Солун до 1913 г. ..., 81–88

...През 1911 г. българите в Солун бяха на брой около 10 000 души. Български език винаги е говорен в Солун. Знаеха да го говорят евреи, гърци, турци, арменци и други. Но въпреки това българите в Солун се намирали чрез църквата под гръцко влияние, погърчвали се и поддържали гърцизма не само в Солун, но и другаде в българската земя, където имало гърци. Едва през 1867 г. тук била основана българската църковно-училищна община, призната от властта официално като българска религиозна община, но не и като митрополия...

...Най-много българи-преселници в Солун има от Дебърско, Кукуш, Куманово, Прилеп, Велес, Щип и солунските села. Те се черкували в четири български църкви, които не се отличавали с особена красота. 

Създаването на българска община в Солун е тясно свързано с историята на Българското Възраждане...

Целият материал четете по-долу:


0 коментара:

Публикуване на коментар

...

 
Македонски научен институт | Macedonian Scientific Institute © 1923-2024