Скопско-Велешката епархия на БПЦ през 1941 г.

четвъртък, 22 февруари 2018 г.

сп. "Македонски преглед", г. ХХ, 1997, кн. 1. Елдъров, Св. Скопско–Велешката епархия на българската православна църква през 1941 г. ... 117–136  

По силата на своята историческа мисия и обективните политически условия църквата е един от основните стожери на българското национално самосъзнание на населението в Македония. Борбата за самостоятелна църква в епохата на Възраждането консолизира и легитимира българската нация пред турските власти и пред света. 

Екзархията е институцията, която олицетворява и осъществява духовното единство на българската нация пред турските власти и пред света...

 Целият материал четете по-долу:

 

0 коментара:

Публикуване на коментар

 
Македонски научен институт | Macedonian Scientific Institute © 1923-2021