Скопско-Велешката епархия на БПЦ през 1941 г.

22/02/2018

сп. "Македонски преглед", г. ХХ, 1997, кн. 1. Елдъров, Св. Скопско–Велешката епархия на българската православна църква през 1941 г. ... 117–136  

По силата на своята историческа мисия и обективните политически условия църквата е един от основните стожери на българското национално самосъзнание на населението в Македония. Борбата за самостоятелна църква в епохата на Възраждането консолизира и легитимира българската нация пред турските власти и пред света. 

Екзархията е институцията, която олицетворява и осъществява духовното единство на българската нация пред турските власти и пред света...

 Целият материал четете по-долу:

 

0 коментара:

Публикуване на коментар

...

 
Македонски научен институт | Macedonian Scientific Institute © 1923-2024