Излезе кн. 4 за 2017 г. на списание "Македонски преглед"

12/04/2018


Съдържание

Проф. д.ист.н. Илия Тодев
Борбата за българска църква в Македония през Възраждането   .....        7

Prof. Iliya Todev, DSc
The Struggle for a Bulgarian Church in Macedonia
during the Revival period .......................................................................      17

Проф. д.ист.н. Светлозар Елдъров
Македоно-одринското движение в България 1878–1912 г.  .............      27

Дивна Гоцева, доц. д-р Росица Стоянова Благотворителността като изява на самоопределението на македонските българи
и на единството на българската нация  ..............................................      49

Ген.-майор Тодор Дочев, доц. д-р Анатолий Прокопиев
Отбраната на Беломорския бряг
от Втора армия през Първата световна война
(август 1916 – ноември  1917 г.)   ........................................................      71

Доц. д-р Ангел Джонев
Кюстендилският край през Първата световна война  .......................      81

Д-р Чавдар Ангелов
Подполковник Иван Вълков и спорът за главната позиция на Втора армия на Македонския фронт
през Първата световна война   .............................................................      97

Д-р Антон Панчев
Албанската историография
за миналото, настоящето и бъдещето на Македония    .....................    105

Проф. д-р Лучия Антонова-Василева
Нови данни за българските говори
в източния дял от Егейска Македония –
Драмско и Сярско   ...............................................................................    115


4


Д О К У М Е Н Т И   И  М А Т Е Р И А Л И


Доц. д-р Георги Н. Николов
Хумористични стихове от един византолог.
По повод 100-годишнината
от рождението на акад. Димитър Ангелов   ...............................................    127


Р Е Ц Е Н З И И  И   О Т З И В И
Николай Поппетров Илко Дренков. Великобритания и Македонският въпрос (1919–1949).
С., Македонски научен институт, 2017, 256 с.
ISBN 978-619-7377-01-9    .............................................................................    133

Доц. д-р Ана Кочева Маќеj Кавка. Македонистички дискурси
(jазик – стил – текст).
Издавач Институт за македонски jазик. Скопjе, 2015, 240 c.
ISBN-10: 8323340315, ISBN-13: 978-8-32334-031-7    ..............................    137

Научен живот

В Е С Т И


Доц. д-р Александър Гребенаров   ..............................................................    143

 Целият материал четете по-долу:

 

0 коментара:

Публикуване на коментар

...

 
Македонски научен институт | Macedonian Scientific Institute © 1923-2024