Борбата за българска църква в Македония през Възраждането

13/04/2018

сп. "Македонски преглед", г. XXXIX, 2017, кн. 4. Проф. д.ист.н. Илия Тодев. Борбата за българска църква в Македония през Възраждането... 7-16

...Българският църковен въпрос, който започва 30-ина години по-рано, се поставя в пълния си обем през годините след Кримската война (1853– 1856). На Великден 1860 г. в църквата „Св. Стефан“ в Цариград българите обявяват, че отхвърлят властта на Цариградската патриаршия. Великденската акция, както събитието ще остане в историята, бързо извиква широка подкрепа от народа, но официална санкция във вид на султански ферман за създаване на отделна Българска църква под името Екзархия получава едва след 10 години упорити борби. 

В Македония, поради по-трудните условия, движението, най-напред за роден език в богослужението и родни владици, а после и за на- пускане на Патриаршията и присъединяване към учреждаващата се Българска църква, се разгръща с известно закъснение и демонстрира специфики, макар в основното то да се развива по начин, не много по-различен от онзи в остана- лите български земи. За да не се стига до издребняване и досадни повторе- ния, в рамките на един обобщен преглед тук ще бъдат представени само по- характерните и по-значими епизоди от църковното движение в Македония. 

Най-бързо (макар и не окончателно) проблемът е решен в Поленинска (Дойранска) епархия...

Целият материал четете по-долу:

 

0 коментара:

Публикуване на коментар

...

 
Македонски научен институт | Macedonian Scientific Institute © 1923-2024