5 уникални византийски печати за българската история (Подробности)

17/04/2018

сп. "Македонски преглед", г. V, 1929, кн. 2. Мушмов, Н. Византийски печати (от XI в.) със значение за българската история..., 90-96

В "Македонски преглед", год. III, кн. 1, 1927 г. стр. 71 след. издадох три оловни печата на архиепископите Теофилактъ [1] и Константин и епископ Стефан, всички от XI в. Както казах и в споменатата статия, заедно с тия три печата, които се намират във Виенския Народен музей, покойният директор Мюнстерберг ми бе изпратил още пет други отпечатъка от оловни печати със значение за българската история. 

Обаче тези печати не можах да прочета на времето, за да ги обнародвам заедно с другите три. Оттогава до сега след многократни подкачвания и прекъсвания да се занимавам с тези печати най-сетне можах да успея да прочета надписите и да ги проуча...

Целият материал четете по-долу:

 

 Любезно предоставено от "Книги за Македония"

0 коментара:

Публикуване на коментар

...

 
Македонски научен институт | Macedonian Scientific Institute © 1923-2024