Запазените печати на Охридската архиепископия

25/11/2017

сп. "Македонски преглед", 1927, год. III, кн. 1, Мушмов, Н. Два оловни печати на Охридски архиепископи... 71 - 74

Оловните печати са били предназначени за скрепване на официалната и частна кореспонденция, официални и частни актове. Всички във Византия, казва Шлюмберже[1], като се почне от императора, та до последното частно лице си служили с оловени печати за удостоверяване на своята кореспонденция и за запазване тайната на кореспонденцията. 

От двата способа за автентичност, казва цитирания от Шлюмберже Demay [2], печат и подпис, средновековието е запазило само печата. Освен духовните лица и съдиите, малцина са знаели да пишат. 

Грижата за подписа била предоставена само на съставителя на документа, ала тя била само илюзорна гаранция. Затова от ранно време заменили подписа с печата, който удостоверявал истинността и валидността на един писмен документ...

Целият материал четете по-долу:

 

0 коментара:

Публикуване на коментар

...

 
Македонски научен институт | Macedonian Scientific Institute © 1923-2024