Ипечката патриаршия и Охридската архиепископия

24/11/2017

сп. "Македонски преглед", 1927, год. III, кн. 1, Трифонов, Юрдан. Отношенията на сръбската ипекска църква към охридската в началото на турското владичество... 43 - 78

Състоянието на православните църкви на Балканския полуостров и техните взаимни отношения около началото на турското владичество все още си остават ненапълно разяснени. 

Така, за Влашко по-старите историци (Голубински, Мелхиседек и др.) мислеха,че по време на воеводата Мирчо Велики и на цариградския патриарх Антоний, между 1389 и 1394 год., е зависело църковно от охридския архиепископ, макар че преди това е зависело от цариградската патрияршия.

Причината да мислят така бе тая, че в протоколите на цариградския синод е запазено копие от недатирано писмо, поместено между документи от 1389 и 1394 г., в което патриярх Антоний пише на κῦρΜῆρξος, че не може да отменява решението на „вашия охридски архиепископ" по някакво брачно дело, а всички мислеха, че под Μῆρξος ce разбира влашкият воевода Мирчо. 

Но покойният К. Иречек успя да издири, че под κῦρΜῆρξος се крие не влашкият воевода Мирчо, а дребният сръбски княз в Албания Мркша Жаркович, който през 1391—1414 г. е владял градовете Валона, Химара и Берат и който поради това наистина е зависел от охридския архиепископ...


Целият материал четете по-долу: 

0 коментара:

Публикуване на коментар

...

 
Македонски научен институт | Macedonian Scientific Institute © 1923-2024