Неизвестният български княз Пленимир

26/11/2017

сп. "Македонски преглед", 1942, год. ХIII, кн. 1, Дуйчев, Ив. Българският княз Пленимир... 13 - 20

В Палаузовия препис, за жалост, тази част е загубена[2]. Споменатите владетели са добре известни: Борис- Михаил (852—889), Симеон (893—927), Петър (927—969), Борис II (969—972), Роман (979—997), Самуил (997— 1014), Гавриил-Радомир (1014—1015), Иван Владимир (зетският князъ — зет на Самуила) и Иван Владислав (1015—1018), син на Аарона. 

Всички тези лица са споменати в строга хронологическа последовност. В сред редицата познати исторически имена едно единствено име — Пленимир — не е познато от никакви други исторически извори. To не се среща и в запазените поменици с имена на български царе и царици...

Целият материал четете по-долу: 

0 коментара:

Публикуване на коментар

...

 
Македонски научен институт | Macedonian Scientific Institute © 1923-2024