Връзките между Охридската архиепископия и Руската патриаршия

27/11/2017

Митрата на предстоятеля на Охридската
архиепископия
сп. "Македонски преглед", 1942, год. ХIII, кн. 1, Ив. Снегаров, Учредяването на Московската патриаршия (1589—1721) и Охридската архиепископия... 3 - 12

В наше време някои историци се стремят да докажат, че Охридската църква е имала тесни връзки с русите още през X—XI в., в първите десетилетия след покръстването на руския велик княз Владимир (988 год.). 

Те дори допускат, че новоучредената руска църква — Киевската митрополия се намирала отначало под върховната власт на охридския свещеноначалник, наричан патриарх до 1018—1020 год., a след това архиепископ. 

Допуска се още, че известният охридски архиепископ Иоан от Дебърско (1018—1037) бил един и същ с киевския архиепископ-митрополит Иоан...

Целият материал четете по-долу: 

0 коментара:

Публикуване на коментар

...

 
Македонски научен институт | Macedonian Scientific Institute © 1923-2024