Научна конференция "140 години Македонски въпрос"

26/05/2018

МАКЕДОНСКИ НАУЧЕН ИНСТИТУТ

ЮГОЗАПАДЕН УНИВЕРСИТЕТ „НЕОФИТ РИЛСКИ” ПРАВНО-ИСТОРИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ ИНСТИТУТ ЗА ИСТОРИЧЕСКИ ИЗСЛЕДВАНИЯ – БАН И
ОБЩИНА БЛАГОЕВГРАД

ПРОГРАМА
Международна научна конференция  

„140 ГОДИНИ МАКЕДОНСКИ ВЪПРОС”

БЛАГОЕВГРАД 2018

28 май 2018 г. Зала „22 септември” 

10.30 ч. – Пресконференция на Македонския научен институт – Зала „22 септември”
11.00 ч. – Откриване на Международната научна конференция „140 години Македонски въпрос”, приветствия и пленарни доклади – Зала „22 септември”
Пленарни доклади: Доц. д-р Димитър Тюлеков (ЮЗУ „Неофит Рилски“ – Благоев- град) – „Националният въпрос във външната политика на третата българска държава“
Доц. д-р Александър Гребенаров (ИИИ–БАН) – „Македонският научен институт и Македонският въпрос  – традиции, предизвикателства, иновации” 
Заседания на Международната научна конференция     „140 години Македонски въпрос” – ЮЗУ „Неофит Рилски”, Правно-исторически факултет

14.00–17.00 часа  Първи панел – зала № 6301

14.00 – Водещ: проф. д.и.н. Трендафил Митев 

Проф. д.ик.н. Нина Дюлгерова (ЮЗУ „Неофит Рилски“, ВСУ „Черноризец Храбър”) – „Македонският въпрос  – политическите измерения на историческата парадигма”
Доц. д-р Стоян Германов (МНИ) – „Македонският въпрос през последните три столетия”
Доц. д-р Димитър Митев (ИИИ–БАН) – „Македонският въпрос в стратегическите измерения на българското национално освобождение и обединение”
Посланик Любчо Трохаров (МНИ) – „Македонизмът при новото държавно статукво на Балканите”
Д-р Пламен Димитров (Българско геополитическо дружество) „Охридският рамков договор и преформулирането на македонския национален проект след 2001 г.” 15.15 –15.30 кафе-пауза

15.30 Водещ: доц. д-р Димитър Митев 

Доц. д-р Ангел Джонев (РИМ – Кюстендил) – „140 години опити за железопътно свързване на България с Вардарска/ Република/ Македония”
Проф. д.и.н. Трендафил Митев (УНСС) – „Македонският въпрос – темата отразявана с пълно единомислие по страниците на българските емигрантски издания в Америка”
Д-р Чаба Жебьок (Р Унгария) – „Македонският въпрос в България през погледа на унгарските дипломати (1921–1934)”
Николай Поппетров (ИИИ–БАН) – „Тенденции и подходи на българската политика по Македонския въпрос (1919–1940)” Д-р Илко Дренков (АУБ) – „Англо-американската геополитика по Македонския въпрос”
Доц. д-р Елена Хаджиниколова (ИИИ–БАН) – „За дискусиите около учебниците на Кузман Шапкарев и за причините Славей- ков да обяви съществуването на македонски въпрос” 

Дискусия 

ЮЗУ „Неофит Рилски“ 14.00–17.00 часа  
Втори панел – зала № 6302

14.00 – Водещ: проф. д.и.н. Светлозар Елдъров 
Проф. д-р Мемли Красничи, Албаноложки институт (Р Косово) – Източната криза (1875–1878) и албанското културно движение
Проф. д-р Лучия Антонова-Василева (ИБЕ–БАН) – „Речта на българите в Косово и спомените за тяхното заселване там”
Д-р Георги Георгиев (ИИИ–БАН) – „Албанското измерение на македонския въпрос (1878–1912)”
Проф. д.и.н. Ярослав Рубаха, (Варминско-Мазурски университет – Олщин, Р Полша) – „Македонският въпрос в научната дейност на Славянския клуб в Краков (1901–1914 г.)”
15.15 –15.30 кафе-пауза
15.30 – Водещ: доц. д-р Димитър Тюлеков Проф. д.и.н. Светлозар Елдъров (ИБЦТ) – Централният македонски комитет в София (1890–1891 г.) и началото на македоно-одринското революционно движение
Проф. д.и.н. Тодор Петров (ВА – Г. С. Раковски) – „Четническият институт на ВМОРО в българската историография до 1989 г.”
Докт. Елена Александрова (РИМ – Благоевград) – „ВМОРО и хигиената на населението (1893–1912 г.)” 
Д-р Слави Славов (ИИИ–БАН) – „Македонският въпрос във външната политика на България след Илинденско-Преображенското въстание” 
Д-р Володя Милачков (ИИИ–БАН) – „140 години от рождението на Алберт Сониксен. „Американският Баучер“ за освободителното дело на българите от Македония“
Д-р Станислава Стойчева (ИИИ–БАН) – „Социални характеристики на българското свещеническо съсловие в Македония (1904–1912)“

Дискусия

17.00 – Представяне на най-новите книги на Македонския научен институт – зала № 6301, Югозападен университет  „Неофит Рилски”, Правно-исторически факултет

29 май 2018 г. Посещение на културно-исторически обекти0 коментара:

Публикуване на коментар

...

 
Македонски научен институт | Macedonian Scientific Institute © 1923-2024