Произходът на Асеневци

20/05/2018

сп. "Македонски преглед", г. IV, 1928, кн. 4. Мутафчиев, П. Произходът на Асеневци..., 142.

Византийският писател Никита Акоминат, чиято „История" дава най-важните сведения за събитията в Балканския полуостров през втората половина на XII и началото на XIII в., разказва, че въстанието, с което в 1186 г. бяха положени основите на Търновското царство, било вдигнато от „власи", които били и главният елемент в борбата за независимост.

Също такива сведения относно народността на въстаналото население и състава на армиите, с които Петър, Асен и Калоян действуват срещу Византия и кръстоносците, намираме и у тогавашните латински автори — Ансберт, Роберт де Клари и Вилхелм Вилардуин.

Покрай власите там се разказва и за кумани, съюзници на Асеневци, но за българи или няма никакъв помен, или пък се говори случайно, като за елемент, чиято роля в движението била съвсем незначителна... 

 Целият материал четете по-долу:

 

Любезно предоставено от "Книги за Македония"

0 коментара:

Публикуване на коментар

...

 
Македонски научен институт | Macedonian Scientific Institute © 1923-2024