Сараят на Джелядин бег в Струга

16/08/2018

сп. "Македонски преглед", г. XI, 1938, кн. 1-2. 103 - 107

Покойният Е. Спространов, между многото свои трудове, написа и монография за Джелядин-бега Охридски, напечатана в Сбор. на Министерството на нар. просвещение кн. XIV, 1897, стр. 665—725. В този интересен труд, съграден върху литература, летописни бележки и спомени, авторът на стр. 669 привежда една бележка на летописеца Никола п. Стефанов от 6 юлий 1818 г. [1] в която се казва:

Построих за Джеладин-бега в Струга в реката сараи. И тога биде страшна ангария, защо повеля бегот, народот да носи захире, и да строи сараите. Во истото време и ресенци ги построиха сараите".
Бележката на летописеца има голямо значение за датата на постройката. В нея се казва „построиха". Значи, по това време сараят е бил готов. Изглежда, че постройката е почната в началото на второто десетилѣтие от миналия век...

 Целият материал четете по-долу:

0 коментара:

Публикуване на коментар

...

 
Македонски научен институт | Macedonian Scientific Institute © 1923-2024