Населението в Македония през 30-те години на ХХ в.

14/09/2018

Карта на Вардарска бановина
сп. "Македонски преглед, г. IX, 1934, кн. 1. Яранов, Д. Въпросът за етническото потекло (етногенезиса) на българите от Западна България и Македония през последните 10 години..., 31-52.

Въпросите, свързани със създаването и развоя на един народ, се разрешават извънредно трудно, понеже в повечето случаи е потребно да се търси помощта на четири съвсем различни науки: езикознание, етнография, история и антропология. 

И тъй като е трудно, почти невъзможно, един учен да владее тези четири науки, често пъти езиковеди, етнографи, историци и антрополози правят етногенетични изводи изключително възоснова на своята научна област, пренебрегвайки изводите от другите три науки. 

Нерязко сериозни учени забравят, че народите се състоят преди всичко от хора от кръв и плът, наследени от всички...

 Целият материал четете по-долу:

0 коментара:

Публикуване на коментар

...

 
Македонски научен институт | Macedonian Scientific Institute © 1923-2024