Населението в Македония през 30-те години на ХХ в.

петък, 14 септември 2018 г.

Карта на Вардарска бановина
сп. "Македонски преглед, г. IX, 1934, кн. 1. Яранов, Д. Въпросът за етническото потекло (етногенезиса) на българите от Западна България и Македония през последните 10 години..., 31-52.

Въпросите, свързани със създаването и развоя на един народ, се разрешават извънредно трудно, понеже в повечето случаи е потребно да се търси помощта на четири съвсем различни науки: езикознание, етнография, история и антропология. 

И тъй като е трудно, почти невъзможно, един учен да владее тези четири науки, често пъти езиковеди, етнографи, историци и антрополози правят етногенетични изводи изключително възоснова на своята научна област, пренебрегвайки изводите от другите три науки. 

Нерязко сериозни учени забравят, че народите се състоят преди всичко от хора от кръв и плът, наследени от всички...

 Целият материал четете по-долу:

0 коментара:

Публикуване на коментар

 
Македонски научен институт | Macedonian Scientific Institute © 1923-2021