80 години от рождението на Константин Пандев

14/10/2018

80 години от рождението на Константин 
Пандев (14 октомври 1938, гр. Гоце Делчев – 25 май 1983, Париж) – историк, изследовател на националноосвободителното движение на българите от Македония и Одринско.


Завършва история в СУ (1962). Работи в Института по история на БАН. Заместник-ръководител на секция „Българското националноосвободително движение след Берлинския конгрес 1878 г. (1980–1983)”. Специализира в САЩ, Италия, СССР и Югославия. 

Написва дисертация на тема: „Организирано националноосвободително движение в Македония и Одринско (1893–1903 г.)” (1971), превърнала се в научно събитие, но отпечатана едва през 1979 г. Автор на десетки научни публикации за събития, организации и дейци (въстания, конгреси, съзаклятия, афери и др.). Обнародва редица ценни извори, отнасящи се до освободителните борби. 

В много национални и международни научни конференции, сесии и дискусии с вещина и убедителност отстоява научните си позиции. Привличан е за консултант и автор на разработки към институции, радиопредавания, кинодокументалистиката и др. 

Един от активните участници в процесите на преосмисляне и отстраняване на идеологическите обременености при разкриване и тълкуване на историята на българския национален въпрос.

д-р Володя Милачков

0 коментара:

Публикуване на коментар

...

 
Македонски научен институт | Macedonian Scientific Institute © 1923-2024