Акад. Михаил Арнаудов пред Народния съд

22/10/2018

Николета Войнова 

 Наред с обширната творческа биография на акад. Михаил Арнаудов интерес представлява и обществената му дейност, извън аудиториите на Висшето училище (бъдещият СУ „Св. Климент Охридски”), сградите на Българската академия на науките и Македонския научен институт. Акад. Михаил Арнаудов заема поста министър на Народното просвещение в тримесечното правителство на Иван Багрянов от 1 юни до 2 септември 1944 г. 

Вследствие на тази дейност с.г. е осъден от Първия върховен състав на Народния съд, заедно с още 51 подсъдими в категорията бивши министри, регенти и царски съветници. Основният нормативен акт в процеса е Наредба- закон за съдене от Народен съд виновниците за въвличане България в Световната война срещу Съюзените народи и за злодеянията, свързани с нея, изготвен от Министерството на правосъдието, обнародван и влязъл в сила от 6 октомври 1944 г. 

Представените тук документи са от делото срещу акад. Михаил Арнаудов. Те се съхраняват в Държавния архив в София и съставляват възраженията от него на обвинителния акт по дело №1/1944 г. на народния съд – Върховен състав. Съдържат данни и за пожеланите от М. Арнаудов свидетели. Документите се представят в автентичен вид, вкл. и с ръкописните добавки на М. Арнаудов. 

Част от текста е обнародвана от доц. д-р Емил Димитров в книгата „Досието на Михаил Арнаудов”, С., 2007, 49–50.

0 коментара:

Публикуване на коментар

...

 
Македонски научен институт | Macedonian Scientific Institute © 1923-2024