Неизвестен български ръкопис на 170 години от Прилеп

четвъртък, 22 ноември 2018 г.

сп. "Македонски преглед", г. VIII, 1933, кн. 4. Кирил Мирчев. Едно ръкописно сборниче на централно македонско наречие от средата на миналия век... 71 - 84

Ръкописите, писани в самата Македония на македонски диалект, преди основаването на Българската екзархия и следователно преди времето, когато започва българското книжовно влияние чрез училищата, са особено важни, тъй като чрез тях се установява фактът, че местните книжовници са си служили за своите просветни цели с родния си език, българския характер на който е вън от всякакво съмнение.

Такива текстове притежаваме досега за жалост в твърде ограничен брой. Един подобен документ от 1849 г., в който са се отразили особености на дебърското наречение, бе обнародван преди години от проф. Л. Милетич... Ръкописът е намерен в с. Ъглен, Луковитско, гдето е бил пренесен вероятно от някой преселник от Македония. Според съобщението на писателя г. Илия Волен, родом от същото село, действително един от старите местни свещеници там е бил от Македония. Ръкописът сега е собственост на г. Стоян Атанасов, издател в София...

 Целият материал четете по-долу:

 

0 коментара:

Публикуване на коментар

 
Македонски научен институт | Macedonian Scientific Institute © 1923-2022