Неизвестен български ръкопис на 170 години от Прилеп

22/11/2018

сп. "Македонски преглед", г. VIII, 1933, кн. 4. Кирил Мирчев. Едно ръкописно сборниче на централно македонско наречие от средата на миналия век... 71 - 84

Ръкописите, писани в самата Македония на македонски диалект, преди основаването на Българската екзархия и следователно преди времето, когато започва българското книжовно влияние чрез училищата, са особено важни, тъй като чрез тях се установява фактът, че местните книжовници са си служили за своите просветни цели с родния си език, българския характер на който е вън от всякакво съмнение.

Такива текстове притежаваме досега за жалост в твърде ограничен брой. Един подобен документ от 1849 г., в който са се отразили особености на дебърското наречение, бе обнародван преди години от проф. Л. Милетич... Ръкописът е намерен в с. Ъглен, Луковитско, гдето е бил пренесен вероятно от някой преселник от Македония. Според съобщението на писателя г. Илия Волен, родом от същото село, действително един от старите местни свещеници там е бил от Македония. Ръкописът сега е собственост на г. Стоян Атанасов, издател в София...

 Целият материал четете по-долу:

 

0 коментара:

Публикуване на коментар

...

 
Македонски научен институт | Macedonian Scientific Institute © 1923-2024