Кръгла маса за Кресненско-Разложкото въстание

16/11/2018

ПРОГРАМА НА КРЪГЛА МАСА
„140 ГОДИНИ ОТ КРЕСНЕНСКОРАЗЛОЖКОТО ВЪСТАНИЕ“
12 ноември 2018 г.


ОРГАНИЗАТОРИ: ОБЩИНА РАЗЛОГ
                                    МАКЕДОНСКИ НАУЧЕН ИНСТИТУТ
          ИНСТИТУТ ЗА ИСТОРИЧЕСКИ ИЗСЛЕДВАНИЯ – БАН
                                    ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ – ГР. РАЗЛОГ
                               
17:00 – 17:10 ч.   Регистрация на участниците
17:10 – 17:20 ч. Откриване на кръглата маса от г-жа Христина Манова - директор на Исторически музей - Разлог
Приветствие от Кмета на Община Разлог - инж. Красимир Герчев

Модератор: доц. д-р Александър Гребенаров
Секретар: д-р Георги Тренчев

17:20 – 17:30 ч. проф. д. ист. н. Трендафил Митев, преподавател в УНСС, факултет Международна икономика и политика: ,,Кресненско-Разложкото въстание и еволюцията в българската национална стратегия“.
17:30 – 17:40 ч. проф. д. ист. н. Светлозар Елдъров, Институт за балканистика с център по тракология при БАН: ,,За военнополитическата стратегия на въстанието от 1878-1879 г.“
 17:40 – 17:50 ч. доц. д-р Александър Гребенаров, председател на Македонски научен институт, София: ,,Кресненско-Разложкото въстание през погледа на английската дипломация“.
17:50 – 18:00 ч. д-р Елена Чалгънова, Регионален исторически музей - Благоевград: ,,Документи за дейността на Горноджумайския комитет  „Единство“.

18:00- 18:10  ч. почивка

18:10 – 18:20 ч.  д-р Георги Тренчев, член на Македонски научен институт: ,,Двата центъра на въстанието в Разложко – комуникация, взаимодействие и конфликти“.
18:20 – 18:30  ч.  Николай Даутов, географ, гр. Гоце Делчев: ,,Село Кремен и Кресненско-Разложкото въстание“.
18:30 – 18:40 ч. Илия Тантилов, уредник в Исторически музей – Разлог: ,,Баненската буна в нашите книги и паметници“.
18:40 – 18:50 ч. Христина Манова – Директор на Исторически музей – гр. Разлог: ,,Иле Марудин – хайдутин и войвода в Кресненско-Разложкото въстание“.
18:50 – 19:00 ч. Георги Огнянов, историк, с. Горно Драглище: ,,Участието на село Горно Драглище в Кресненско-Разложкото въстание“.
19:00 – 19:10 Дискусия


0 коментара:

Публикуване на коментар

...

 
Македонски научен институт | Macedonian Scientific Institute © 1923-2024