Град Битоля през вековете

19/11/2018

сп. "Македонски преглед". г. XIII, 1942, кн. 1. Робев, Т. Битоля. Стопански очерк..., 53—90

 От досега намерените и запазени данни, с които историята разполага, се знае, че Битоля не е нов град. Той съществува още в предхристиянско време и то около 359—358 год. в македонската държава на царете Филип и неговия син Александър Велики. Той се наричал Хераклея и бил най-важен град в областта Линкестия, която е обхващала главно южния дял на пелагонийската равнина, докато нейният североизточен дял се наричал Девриопия, a северо-западният — Пелагония. 

 Според „Топографията на древна Македония" от Марг. Димица, главното местоположение на Хераклея е било югозападно от днешния град, на разстояние 3 стадии (530 м.), на края на високия хълм, който се издига в подножието на югоизточните разклонения на Пелистер, от север на юг, т. е. от днешното Кафе-тепе до селото Буково. 

Тук, на върха на хълмовете над буковските гробища, отгдето се вижда цялата древна линкестийска и пелагонийска равнина, е съществувала и крепост с акропол. Случайните находки и любителските разкопки, които са вършени до 1912 година, и ония, които се правеха от време на време от 1934 год. насам при „Сива вода", както и до сега постигнатите резултати, макар и оскъдни, говорят ясно, че на това място се е намирала старата Хераклея, на която за разлика от другите такива в Македония, се притуряло и означението линкестийска или пелагонийска, имайки предвид края, в който се намирала...

Целият материал четете по-долу:

0 коментара:

Публикуване на коментар

...

 
Македонски научен институт | Macedonian Scientific Institute © 1923-2024