Сръбската пропаганда в Македония през 70-те години на ХIХ в.

07/11/2018

Милош Милойевич
сп. "Македонски преглед", г. 2006, кн. 4. Ст. н. с. Д-р Eленa Хаджиниколова Сръбската културно-политическа пропаганда в Македония през 70-те години на XIX в. - нова форма за асимилация на български земи... 81 - 102

"...„Училищна политика" на Наместничеството в Македония обхвата целия период на 70-те години на XIX в., но се създава от Йован Ристич. Него го подкрепят архимандрит Никифор Дучич и професорите Панта Сречкович и Милош Милоевич. Най-близък помощник на Ристич в осыцествяването на пропагандата в областта Македония е Никифор Дучич, изтъкнат политик и книжовник... 

Н. Дучич защитава интервенцията на сръбската пропаганда в Босна и Херцеговина, а през 1872 г. поема тайния шифър на кореспонденцията на Атанасие Николич със Стефан Веркович в Сяр. Той застава начело на Комитета за учители и училища в Стара Сърбия, Македония, Босна и Херцеговина. По тази причина интерес представлява защо Ристич в своята"училищна политика" в Македония отделя внимание и на Босна и Херцеговина...

Целият материал четете по-долу:

0 коментара:

Публикуване на коментар

...

 
Македонски научен институт | Macedonian Scientific Institute © 1923-2024