Националното обединение - върховна цел на Стамболов и Петко Каравелов

вторник, 29 януари 2019 г.

На 24 януари 2019 г. се проведе поредната сбирка на Семинара при Младежкия клуб „Даме Груев“ към МНИ по темата за политиката на българските правителства по Македонския и в по-широк план- по националния въпрос до края на ХIХ в.

 Основните акценти бяха поставени върху дейността на министър-председателите Петко Каравелов, Стефан Стамболов и Константин Стоилов, на външните министри по време на тези правителства, както и на българските дипломати в столицата на Османската империя – Истанбул.

Направени бяха два основни извода: Българската външна политика, независимо от политическите пристрастия, принадлежност, външнополитическа ориентация и особености на характера на своите представители е постоянна, ориентирана към една основна цел – национално обединение. 

В разглеждания период тази политика се изразява в извоюване на постепенни отстъпки от страна на Османската империя. Това се постига чрез комбинирани методи на натиск и настойчиви искания.

0 коментара:

Публикуване на коментар

 
Македонски научен институт | Macedonian Scientific Institute © 1923-2022