Националното обединение - върховна цел на Стамболов и Петко Каравелов

29/01/2019

На 24 януари 2019 г. се проведе поредната сбирка на Семинара при Младежкия клуб „Даме Груев“ към МНИ по темата за политиката на българските правителства по Македонския и в по-широк план- по националния въпрос до края на ХIХ в.

 Основните акценти бяха поставени върху дейността на министър-председателите Петко Каравелов, Стефан Стамболов и Константин Стоилов, на външните министри по време на тези правителства, както и на българските дипломати в столицата на Османската империя – Истанбул.

Направени бяха два основни извода: Българската външна политика, независимо от политическите пристрастия, принадлежност, външнополитическа ориентация и особености на характера на своите представители е постоянна, ориентирана към една основна цел – национално обединение. 

В разглеждания период тази политика се изразява в извоюване на постепенни отстъпки от страна на Османската империя. Това се постига чрез комбинирани методи на натиск и настойчиви искания.

0 коментара:

Публикуване на коментар

...

 
Македонски научен институт | Macedonian Scientific Institute © 1923-2024