180 години от рождението на Васил Диамандиев (1839 - 1912)

30/01/2019

180 години от рождението на Васил Диамандиев (30 януари 1839, Охрид – 1 май 1912, София) – деец на националноосвободителното движение на македонските българи, учител, общественик. 

Следва във Физико-математическия факултет в Москва, а по-късно в Киев. Завръща се в Македония и учителства в Кукуш, Велес, Охрид и др. Бори се срещу гръцките фанариоти, заради което е преследван от тях и принуден да емигрира. Заселва се в гр. Комрат, Бесарабия, където преподава в българско училище (1869–1876). 

След Руско-турската война се установява в България и участва в обществения и културен живот. Избран е за народен представител в Учредителното и Първото Велико народно събрание; един от основателите е на Народната библиотека в София, където е помощник-директор; член е на Върховния касационен съд и др. Разгръща разностранна дейност в подкрепа на Кресненско-Разложкото въстание. В началото на 1880 г. заедно с Георги Георгов създават в Русе Българо-македонската лига. 

По-късно ръководи Дружеството за подпомагане на бедни македонци (1883), а през октомври с.г. застава начело на Българо-македонското благотворително дружество в София. Един от инициаторите е за учредяването на дружество „Македонский глас”, което издава едноименен вестник (1884–1885) и е негов пръв председател. В края на 1894 г. участва в създаването на Македонския комитет (бъдещия ВМОК). По време на неговия първи конгрес (март 1895 г.) и на проведения през декември с.г. извънреден организационен конгрес, е избран е за член на ръководното тяло.

д-р Володя Милачков

0 коментара:

Публикуване на коментар

...

 
Македонски научен институт | Macedonian Scientific Institute © 1923-2024