70 години от рождението на проф. Стайко Трифонов

02/02/2019

70 години от рождението на проф. Стайко Трифонов 

Стайко Трифонов е роден на 3 февруари 1949 в с. Търговище, Сливенско, а ранният край на неговия житейски път е на 11 март 1999 в София. Той е историк, изследовател на българския национален въпрос и на историята на тракийските българи. Усилията му се съсредоточават главно върху разкриване на проявите на националноосвободителното движение и съдбата на българите в Тракия и Македония. 

През 1967 г. завършва средно образование в Стара Загора и е приет да следва в тогавашния Философско-исторически факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски“. В университета завършва история през 1973 г., където от с.г. е асистент в катедра „История на Бълга¬рия“. Доктор е по история (1979), доцент (1985), доктор на историческите науки (1996) и професор по нова българска история в Исто¬рическия факултет на СУ (1997). 

Секретар е на Българското историческо дружество от 1986 г. След 1989 г. до смъртта си работи активно в Съюза на тракийските дружества в България. Избран е за заместник-председател на Съюза и за председател на Тракийския научен институт (1990). Автор е на много книги, статии и студии, сред които се открояват: „Българското национално-освободително движение в Тракия 1919–1934“ (1988), „Антантата в Тракия“ (1989), „Тракия. Административна уредба, политически и стопански живот (1912–1915)“ (1992). 

Издирва и издава в съавторство с проф. Величко Георгиев документи за българ¬ската история и националните борби: „Екзарх Български Йосиф. Писма и доклади“ (1994); „Гръцката и сръбската пропаганда в Македо-ния (края на XIX–началото на XX в.)“ (1995); „Покръстването на българите мохамедани 1912–1913 г. (Документи)“ (1995); „Македония и Тракия в борба за свобода (Документи)“ (1995); „История на българите в документи. Т. 1–2“ (1995–1997). Някои от документалните му трудове са издадени от Македонския научен институт. 

Проф. Ст. Трифонов е автор на учебници по история, в които отстоява своите родолюбиви нагласи, основани на задълбочени проучвания върху богата документация от разнообразен характер. През 2009 г. негови приятели обнародват паметен сборник в негова памет, озаглавен „Толерантният националист“. 

 Д-р Володя Милачков

1 коментара:

...

 
Македонски научен институт | Macedonian Scientific Institute © 1923-2024