Професор Трендафил Митев

13/02/2013

Роден е в София на 15 март 1950 г. През 1972 г. завършва висшето си образование – специалност „История“. С изследване на националната проблематика започва да се занимава през 1980 г., когато публикува първата си научна статия „Стафан Стамболов и Македонският въпрос“. През 1981 г. защитава дисертация и придобива научната степен „доктор“. От 1995 г. е „доцент“, през 1995 г. защитава дисертация за „доктор на историческите науки“, а от 2013 г. е „професор“. 

Участва в Учредителното събрание за възстановяване на Македонския научен институт (1990). От тогава е избиран за член на Научния съвет и член на редакционната колегия на сп. „Македонски преглед“. През 2005–2008 г. е зам.-председател, от 2008 до 2014 г. е председател на МНИ. Автор е на 18 научни монографии, над 200 изследователски студии и статии, както и на множество популярни материали в пресата. Приносите му в науката са от областта на българската военна история, историята и теорията на социалдемокрацията. През 1976 г. специализира в Русия. През 1988–1989, 1990, 1995 и 2001 г. работи в Южноилинойския университет; в „Хувър Институт“; в Станфордския университет в Калифорния; в Конгресната библиотека във Вашингтон и архива на ЦК на „Македонската политическа организация в САЩ, Канада и Австралия“ (МПО), във Форт Уейн, Индиана, САЩ. Съдейства за възстановяване и активизиране на отношенията между ВМРО, МНИ и МПО. Получава разрешение да пренесе копие на част от архива на организацията в МНИ, с което е спасено безценно богатство за историята на българския народ. 

Водещ специалист е в областта на историята на българската емиграция в новия свят и нейното участие в борбите за освобождение и обединение на българския народ. Някои от най-известни му научни трудове са: „Генерал Георги Вазов“ (Биография). С, 1983, 200 с.; „Генерал Никола Иванов“, (Биография). С., 1985, 300 с.; „Македонобългарският Централен комитет в САЩ (1918–1919)“. С, 1992, 338 с.; „Българската емиграция в Америка и борбите за освобождението на Македония“, С., 1995, 494 с.; „Американският юнионизъм и българските еселписти в САЩ“, С., 2002 г., 272 с.; „Foundation of the Fifst Bulgarian patriotic organization in Australia“. C, 1994, 80 c.; „The USA and Macedonia“, C, 1999, 70 c.; „A Short history or MPO“, C, 2001, 80 c.; „Българознание“ (История и теория на българския народностен характер). С., 2015, 520 с.; „Българските буквари в Америка“, С, 2018, 268 с.; „Националното помирение за единение и спасението на България“. С., 2018, с. 150 и др.

0 коментара:

Публикуване на коментар

...

 
Македонски научен институт | Macedonian Scientific Institute © 1923-2024