Трагичната съдба на Косара - дъщерята на Самуил

20/03/2019

Самуиловата дъщеря Косара посещава
владетелят на Зета Владимир
сп. "Македонски преглед", г. XXIV, 2001, № 2. Илиева, Л. Името на Самуиловата дъщеря Косара: произход и значение … 95 - 102

С името на Самуиловата дъщеря Косара е свързана една красива легенда, която в продължение на векове е необикновено популярна: легендата за Владимир и Косара. Тя е предадена подробно в средновековната хроника, известна като “Хроника на Дуклянския презвитер”, публикувана за първи път от Мавро Орбини през 1801 г. като част от неговата известна книга “Царството на славяните”.

Летописът на Дуклянския презвитер свидетелства, че владетелят на средновековната държавица Зета (Дукля) Владимир бил пленен от българския цар Самуил и прекарвал дните си в тъмница. Подтикната от Светия Дух, Самуиловата дъщеря Косара помолила баща си да й позволи да измие главите и краката на затворниците. 

След като така имала случай да се запознае с Владимир, тя заявила, че по-скоро ще умре, отколкото да се ожени за друг. Самуил се съгласил, върнал на Владимир неговите владения и прибавил към тях и областта около град Драч (Дурацо). 

Владимир (Йоан-Владимир) обаче свършва дните си трагично, убит по поръка на коварния Йоан Владислав, Самуилов племенник...

 Целият материал четете по-долу:

0 коментара:

Публикуване на коментар

...

 
Македонски научен институт | Macedonian Scientific Institute © 1923-2024