"Аз съм българин и като българин ще умра", казва жител на Куманово

26/04/2019

Въпреки че в историографията Куманово често е наричан
 "червената крепост" на Македония,
мнозина жители на града с огромно задоволство се включват
във всички народностни прояви и инициативи на българската административна
 власт след  април 1941 г. Тази снимка е именно от такъв момент.
Из: АИНИ, ф. ГГШ, к. XXXVI/8. Вардарски жандармериски пук, Пов. J. Т.
Бр. 1954, 

28 септембра 1940 г.

"Репресивните мерки против прилепските демонстранти не довеждат до преустановяване на българските национални прояви. 

На 25 август, след края на футболна среща в Кичево, футболистите Драгутин Серафимов и Виктор Матев изпяват българска народна песен. 

На следващия ден Дине Бойков от Валандово, вървейки по една от градските улици, извиква с пълни гърди: „Всички сме българи. Да живее София!". 

Здравината на българския дух убедително е демонстрирана и от Наце Петрушев от Куманово, който на 29 август обявява ред свои съграждани: „Аз съм българин и като българин ще умра"..."

сп. Македонски преглед, год. XXXV, 2012, № 3. Иванов, д-р Костадин. Националното самосъзнание на българите във Вардарска Македония през погледа на югославските власти (1934-1941 г.), с. 55.

0 коментара:

Публикуване на коментар

...

 
Македонски научен институт | Macedonian Scientific Institute © 1923-2024